Tin tức

Nghiên cứu tình huống MSK – Khuỷu tay

Trong một môi trường y tế thay đổi nhanh chóng, nhu cầu của bệnh nhân và bác sĩ ngày càng đa dạng hơn. Để đáp ứng những nhu cầu này, ALPINION tiếp tục điều chỉnh và đáp ứng nhu cầu. Chúng tôi chia sẻ case study cơ xương khớp ‘Gãy khớp khuỷu (Gãy đầu quay)’ để các bạn luyện tập hàng ngày. Dòng E-CUBE của ALPINION cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chính xác trong việc đưa ra các quyết định sáng suốt.