Tin tức

Nghiên cứu tình huống MSK – Shoulder

Để nâng cao chất lượng luyện tập hàng ngày của bạn, chúng tôi chia sẻ nghiên cứu trường hợp cơ xương khớp ‘Nghiên cứu trường hợp vai: Bệnh gân cơ bắp tay sau khi rách cơ Supraspinatus’. Các hệ thống E-CUBE giúp nhiều bác sĩ lâm sàng tự tin đưa ra các quyết định lâm sàng.