C5-8

Microconvex (5-8 MHz)

 
Ứng dụng
Bụng, Nhi, Sơ sinh, Thú y, Tiết niệu
Khả năng tương thích
▪ CUBE 15▪ E-CUBE 9D▪ CUBE 9▪ CUBE 7

C5-8NT

Microconvex (5-8 MHz)

 
Ứng dụng
Bụng, Nhi, Sơ sinh, Thú y, Tiết niệu
Khả năng tương thích
▪ CUBE 8▪ CUBE 5▪ E-CUBE i7

C5-8N

Microconvex (5-8 MHz)

 
Ứng dụng
Bụng, Nhi, Sơ sinh, Thú y, Tiết niệu
Khả năng tương thích
▪ CUBE 15▪ CUBE 11▪ E-CUBE 9D▪ CUBE 9▪ CUBE 7

C1-6CT

Bộ chuyển đổi lồi C-Architecture (PowerView ™) (1-6 MHz)
Ứng dụng
Bụng, Thận, OB, Tiếng vọng thai nhi, Tiết niệu
 
Khả năng tương thích
▪ CUBE 8

C1-6T

Đầu dò lồi (1-6 MHz)
 
Ứng dụng
Bụng, Thận, OB, Tiếng vọng thai nhi, Tiết niệu
 
Khả năng tương thích
▪ CUBE 5▪ E-CUBE i7

C1-6

Đầu dò lồi (1-6 MHz)
 
Ứng dụng
Bụng, Thận, OB, Tiếng vọng thai nhi, Tiết niệu
Khả năng tương thích
▪ E-CUBE 9D▪ CUBE 9▪ CUBE 7

SC1-6

Đầu dò lồi đơn tinh thể (1-6 MHz)
 
Ứng dụng
Bụng, Thận, OB, Tiếng vọng thai nhi, GYN, Tiết niệu
Khả năng tương thích
▪ CUBE 11▪ E-CUBE 9D▪ CUBE 9▪ CUBE 7

SC1-4HS

Đầu dò lồi đơn tinh thể mật độ cao (1-4 MHz)
Ứng dụng
Bụng, Thận, OB, Tiếng vọng thai nhi, GYN, Tiết niệu
Khả năng tương thích
▪ Bạch kim E-CUBE 15▪ CUBE 15▪ CUBE 11▪ E-CUBE 9D

SC1-4H

Đầu dò lồi đơn tinh thể mật độ cao (1-4 MHz)
Ứng dụng
Bụng, Thận, OB, Tiếng vọng thai nhi, GYN, Tiết niệu
Khả năng tương thích
▪ Bạch kim E-CUBE 15▪ CUBE 15▪ CUBE 11▪ E-CUBE 9D▪ CUBE 9

SC1-6H

Bộ chuyển đổi lồi đơn tinh thể mật độ cao (1-6 MHz)
Ứng dụng
Bụng, Thận, OB, Tiếng vọng thai nhi, GYN, Tiết niệu
Khả năng tương thích
▪ Bạch kim E-CUBE 15▪ CUBE 15▪ CUBE 11▪ E-CUBE 9D
0989 126 459