Chính sách đổi - trả hàng

Trong quá trình vẫn chuyển, lắp đặt nếu có rơi vỡ công ty sẽ đổi trả 01 máy mới.

[Quay lại]

Hotline: 0989 126 459