Hình thức thanh toán

Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nam Meditech hiện có hai hình thức thanh toán:
 - Hình thức thanh toán trả chậm.
 - Hình thức thanh toán 100%.

[Quay lại]

Hotline: 0989 126 459